Yeni Sayfa 1
Güncel Haberler
  Güncel Haberler
haber
  Referanslar
                                                                                                        
  Fotoğraf Galerisi
» ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  /  » ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi  /  » ISO 45001 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Sistemi  /
» HACCP Gıda Güvenliği Eğitimi                /  » ISO 9001:2000 İç Denetçi Eğitimi             /  » ISO 14001:2004 İç Denetçi Eğitimi  / 
» ISU 45001 İç Denetçi Eğitimi           /  » ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği                /


HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point-Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi)


Gıda sektöründe uluslararası geçerliliği olan, tehlike ortaya çıkmadan tedbir almayı ve yok etmeyi sağlayan bir kontrol sistemidir.HACCP 1960’lı yıllarda ABD’de astronotlara güvenli gıda temini amacıyla geliştirilmiş, ardından önce tavuk eti üreticileri tarafından sonra da diğer et üreticileri tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün dünyada müşterisine güvenli gıda sunmak isteyen ve gıda üretim zincirine (gıda üreten ya da gıda için teçhizat üreten) dahil bir çok işletme, HACCP’a uygunluk standardını uygulamakta ve istemektedir.Bu durum küresel entegrasyon kapsamında HACCP standartlarını uygulayan işletmelerin, uygulamayanlara göre avantajlı duruma geçmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle fiiliyatta HACCP, giderek gerçekleştirilmesi zorunlu bir sistem haline dönüşmektedir.

HACCP sistemi, bir standart olarak uluslararası pazarlarda geçerlidir ve bazı pazarlarda özellikle zorunludur. Giderek rekabet odaklı bir hale dönüşen pazarlarda HACCP, artık gerçekleştirilmesi düşünülecek değil, zorunlu bir sistemdir.HACCP sistemi genel olarak, gıdanın temin kaynağı ile tüketim aşaması arasındaki tüm fonksiyonlarda kurumsallaşma, dokümante edilmiş prosesler, planlı olarak yapılan kalite kontrollar ve her noktada takip edilen hijyen üzerine kurulmuştur.

Üretim sırasında ve kritik kontrol noktalarında yapılan kontroller sağlıksız ürünlerin üretilmesine ve dolayısı ile müşteri şikayetlerine engel olur. HACCP bu açıdan müşteri odaklı bir kalite sistemidir. HACCP sistemi aldığı tedbirlerle, kötü depolama koşulları, uygun olmayan malzeme girişi, uygun olmayan üretim makineleri, hatalı hijyen uygulamalarına engel olarak, sadece müşteriye sağlıklı ürünler değil, üreticiye de fire azalması/yok olmasından kaynaklanan mali kazançlar sağlar.

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır.

* Bir tehlike analizinin yapılması
* Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
* Kritik limitlerin oluşturulması
* Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
* Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
* Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
* Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması

HACCP sisteminin uygulama adımları ise aşağıdaki gibidir:

* HACCP ekibinin oluşturulması
* Gıda ve dağıtım özelliklerinin tanımlanması
* Gıdanın tüketiciler tarafından kullanım şeklinin tanımlanması
* Süreci tanımlayan bir akış şemasının geliştirilmesi
* Akış şemasının doğrulanması
* Bir tehlike analizinin yapılması
* Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
* Kritik limitlerin oluşturulması
* Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
* Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
* Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
* Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması

Anasayfa

Anasayfa

Danışmanlık

Eğitim

Denetim

İletişim Bilgileri

 » Sistem

 » Tedarikçi

 
 
 

Adres: Ferit Selim Paşa Cad. No:73 / 25 Bahçelievler-İSTANBUL    /  Telefon: +90 (212) 216 26 76   /  Gsm: +90 (543) 527 77 69 75

      Copyright 2006 © OC-DANIŞMANLIK  Her hakkı saklıdır.