Yeni Sayfa 1
Güncel Haberler
  Güncel Haberler
haber
  Referanslar
                                                                                                        
  Fotoğraf Galerisi

Tedarikçi Denetimi

Bu projenin gerçekleştirilme amacı; Kalite Sistemlerini uygulayan firmaların tedarikçilerini, nitelikleri, seçimleri ve değerlendirmeleri için bir yöntem oluşturmak , sorumlulukları belirlemektir.

Firmanızın üretim ve/veya hizmetinde kullanmak üzere aldığı tüm malzeme ve hizmetleri sağlayan tedarikçilerinin nitelikleri ve performanslarının izlenmeleri, karşılıklı olarak belirleyeceğimiz kriterlerle denetlenmeleri ve tedarikçi raporlarının size sunulmasını kapsar.
Bir çok kuruluş, tedarikçi denetimlerini kendi çalışanlarından oluşan denetim ekipleri ile yapmaya çalışmaktadırlar. Tedarikçi denetimlerinin kuruluşlara fayda sağlaması için, bu denetimlerde görev alacak denetçilerin belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Denetim İçeriği

• Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi kavramları
• Tedarikçi yönetim ve tetkik sistemleri
• Tedarikçi seçim, değerlendirme ve yeniden değerlendirme
• Tetkik prensipleri
• Tetkik programının yönetilmesi
• Tetkik programı hedefleri ve genişliği
• Tetkik programı sorumlulukları, kaynakları ve prosedürleri
• Tetkik programı uygulaması
• Tetkik programı kayıtları
• Tetkik programının izlenmesi ve gözden geçirilmesi
• Tetkik faaliyetleri
• Tetkikin başlatılması
• Dokümanların gözden geçirilmesi
• Saha tetkik faaliyetleri için hazırlık yapılması
• Saha tetkik faaliyetlerinin yapılması
• Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
• Denetimlerin psikolojik boyutları
• Denetimde etkin iletişim
• Tetkik raporunun hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması
• Tetkikin tamamlanması
• Tetkik takibinin yapılması
• Tetkikçilerin değerlendirilmesi ve yeterliliği
• Kişisel özellikler
• Bilgi ve beceriler
• Eğitim, iş tecrübesi, tetkikçi eğitimi ve tetkik tecrübesi
• Entegre yönetim sistemlerinin tetkiki
• Yeterliliğin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
• Sürekli profesyonel gelişim
• Tetkikçi performans değerlendirmesi
• Etkin bir tetkik için dikkat edilmesi gereken noktalar
• Tetkik sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

 

Anasayfa

Anasayfa

Dan��manl�k

E�itim

Denetim

�leti�im Bilgileri

Adres: Ferit Selim Pa�a Cad. No:73 / 25 Bah�elievler-�STANBUL    /  Telefon: 0212 216 26 76   /  Gsm: 0544 249 64 36

      Copyright 2006 © OC-DANIŞMANLIK  Her hakkı saklıdır.