Yeni Sayfa 1
Güncel Haberler
  Güncel Haberler
haber
  Referanslar
                                                                                                        
  Fotoğraf Galerisi

SİSTEM

Hızla artan rekabet ortamında firmaların ayakta kalabilmesi için değişen pazar koşullarına ve yeni üretim ve yönetim tekniklerine ayak uydurması gerekmektedir. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte değişen ve gelişen yeni yönetim tekniklerini kullanarak verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek gerekliliği açıktır.

Bu proje gerçekleştirilirken firmanızın tüm fonksiyonlarına aşağıdaki adımlar uygulanır:


* Mevcut durum analizi,
* Sistemin zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesi,
* Sistem performans göstergelerinin belirlenmesi,
* Zayıf yönlerin geliştirmek için alternatif sistemler geliştirilmesi,
* En optimum alternatifin belirlenmesi,
* Belirlenen alternatifin uygulanması,
* Performans göstergelerinin ölçülmesi,
* Varsa eksikliklerin giderilmesi

 

Anasayfa

Anasayfa

Dan��manl�k

E�itim

Denetim

�leti�im Bilgileri

Adres: Ferit Selim Pa�a Cad. No:73 / 25 Bah�elievler-�STANBUL    /  Telefon: 0212 216 26 76   /  Gsm: 0544 249 64 36

      Copyright 2006 © OC-DANIŞMANLIK  Her hakkı saklıdır.